Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Pro vyhledání stačí zadat i část názvu, adresy . . . Rejstřík školských právnických osob, vyhledávání
Místo: Ulice:
Resortní identifikátor právnické osoby:
IČO: