Při běhu programu došlo k chybě. K jejímu vyřešení můžete využít navigační bar, nebo některou z dalších voleb.
Tlačítko pokus o návrat se pokusí vrátit program do původního seznamu.

Nepoužívejte tlačítka zpět (back) na liště průzkumníka. Pro pohyb po programu vždy použijte tlačítka v aplikaci.

Vaše session byla pravděpodobně pro delší nečinnost ukončena. Přihlaste se znova.
   

Při běhu programu došlo k chybě:

Uživatel již není přihlášen.
System.Exception: Uživatel již není přihlášen.
  v PAN.SharedCore.UserSession.GetCurrentUserSession(Boolean throwException) v X:\CorkSolutions\Msmt\Msmt\SharedCore\UserSession.cs:řádek 156
  v PAN.SharedCore.UserSession.GetCurrentUserSession() v X:\CorkSolutions\Msmt\Msmt\SharedCore\UserSession.cs:řádek 132
  v PAN.DataConnect.SQLObject.NactiDataSet(UserSession uses, IWrapToDB obj, IsolationLevel isolationLevel, Boolean muzuBezUzivatele) v X:\CorkSolutions\Msmt\Msmt\DataConnect\SQLObject.cs:řádek 171
  v PAN.DataConnect.SQLObject.NactiDataSet(UserSession uses, IWrapToDB obj) v X:\CorkSolutions\Msmt\Msmt\DataConnect\SQLObject.cs:řádek 146
  v PAN.BaseClasses.BaseToDB.Load(String id) v X:\CorkSolutions\Msmt\Msmt\BaseClasses\BaseToDB.cs:řádek 617
  v VREJ.cSkolaAZarizeni.Load(String id) v X:\CorkSolutions\Msmt\Msmt\VREJBusiness\cSkolaAZarizeni.cs:řádek 581
  v VREJSablony_VypisSkolyAZarizeni.makeReport(Boolean najdiPlatny, Boolean platny, Boolean vychozi, String idKTisku) v c:\Users\Pavel\AppData\Local\Temp\WebSitePublish\AspxCore--1322760472\obj\Debug\AspnetCompileMerge\Source\VREJSablony\VypisSkolyAZarizeni.aspx.cs:řádek 60
  v VREJSablony_VypisSkolyAZarizeni.Page_Load(Object sender, EventArgs e) v c:\Users\Pavel\AppData\Local\Temp\WebSitePublish\AspxCore--1322760472\obj\Debug\AspnetCompileMerge\Source\VREJSablony\VypisSkolyAZarizeni.aspx.cs:řádek 38
  v System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
  v System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  v System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)