Při běhu programu došlo k chybě. K jejímu vyřešení můžete využít navigační bar, nebo některou z dalších voleb.
Tlačítko pokus o návrat se pokusí vrátit program do původního seznamu.

Nepoužívejte tlačítka zpět (back) na liště průzkumníka. Pro pohyb po programu vždy použijte tlačítka v aplikaci.

   

Při běhu programu došlo k chybě:

Chyba :