Podmínky užití otevřených dat

Pro data zveřejněná na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v části Katalog otevřených dat platí že:

Data zveřejněná v tomto katalogu uživatel smí uživatel:a to při dodržení následujících podmínek:Uživatel dále bere na vědomí, že: